Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

PROGRAM POSIEDZENIA   1.      Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego Posiedzenia Komisji Rewizyjnej (protokół wyłożony do wglądu w Siedzibie Stowarzyszenia). 4.      Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014. 5.      Przygotowanie wniosku o absolutorium dla Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Decyzyjnej. 6.      Interpelacje, zapytania i wnioski Komisji Rewizyjnej. 7.      Zakończenie obrad Komisji Rewizyjnej.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?