Podziękowania – „Ziemniaczysko pod Lipowcem”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” składa serdeczne podziękowania Panu Markowi Sowie Marszałkowi Województwa Małopolskiego za objęcie honorowym patronatem oraz włączenie się w organizację wydarzenia kulturalnego „Chrzanolandia zaprasza na … Ziemniaczysko pod Lipowcem” oraz Staroście Powiatu Chrzanowskiego Panu Januszowi Szczęśniakowi za wsparcie wydarzenia.

Szczególne podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym osobom za ogrom pracy, poświęcony czas, zaangażowanie, wniesiony trud  w organizację imprezy oraz serce włożone w kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych.

Dziękujemy również za wszystkie miłe słowa wypowiedziane podczas samej imprezy jak również i te przesłane drogą pocztową.

Panu Markowi Grabskiemu Dyrektorowi Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec za profesjonalizm i sprawną koordynację wydarzenia kulturalnego oraz wszystkim pracownikom zaangażowanym w przedsięwzięcie.

Podziękowania kierujemy do Pani Józefy Bałys Wiceprzewodniczącej i Członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Mętkowa oraz sołtysa Henryka Tatar za przygotowanie i sprawne koordynowanie wydawania pieczonych ziemniaków dla uczestników.

Ponadto serdecznie dziękujemy wszystkim kołom gospodyń wiejskich z terenu powiatu chrzanowskiego za kultywowanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych oraz przygotowanie pieczonych ziemniaków i słodkich przysmaków:

– Pani Krystynie Nowak Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Babic,
– Pani Józefie Warchoł Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Balina,
– Pani Marii Kuśmirek Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Bolęcina,
– Pani Elżbiecie Pietrzyk Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Czyżówki,
– Pani Halinie Duda Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Dulowej oraz Zespołu Folklorystycznego „Dulowiacy”,
– Pani Krystynie Madeja Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Grojca,
– Pani Melanii Mańka Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Gromca,
– Pani Annie Kosowskiej Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Jankowic,
– Pani Barbarze Paszcza Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Karniowic,
– Pani Irenie Kurzańskiej Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Kwaczały,
– Pani Krystynie Żurek Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Lgoty,
– Pani Helenie Marchewka Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Libiąża,
– Pani Jadwidze Pietrzyk Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Luszowic,
– Pani Józefie Wierzbie Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Mętkowa,
– Pani Bronisławie Jochymek Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Mirowa,
– Pani Stanisławie Zając Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Młoszowej,
– Pani Marii Kucia Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Nieporazu,
– Pani Marii Grela Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Okleśnej,
– Pani Teresie Haber Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Olszyn,
– Pani Stanisławie Grelak Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Płazy,
– Pani Krystynie Bolek Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Pogorzyc,
– Pani Krystynie Niewiedział Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Psar,
– Pani Kazimierze Kadłuczka Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Regulic,
– Pani Emilii Rozmus Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Sierszy,
– Pani Władysławie Lelito Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Wygiełzowa,
– Pani Alicji Pędrys Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Zagórza,
– Pani Stanisławie Norys Przewodniczącej i Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich z Żarek.

Za przygotowanie występów artystycznych podziękowania składamy:

Pani Melani Mańka Przewodniczącej i Członkiniom KGW z Gromca za przygotowanie występu kabaretowego „Uśmiech traktorzysty”,

Pani Barbarze Paszcza Przewodniczącej i Członkiniom KGW z Karniowic za przygotowanie występu artystycznego,

Pani Stanisławie Norys Przewodniczącej KGW z Żarek i Zespołowi Folklorystycznemu przy Kole Gospodyń Wiejskich z Żarek za przedstawienie obrzędu „Zrękowin”,

Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiaczek” z Grojca Pani Teresie Majewskiej oraz Członkom Zespołu za występ,

Panu Zbigniewowi Klatce za profesjonalne prowadzenie konferansjerki i współpracę przy organizacji imprezy,

Panu Dyrektorowi Adamowi Potockiemu i Pracownikom Trzebińskiego Centrum Kultury za animacje i przygotowanie placu zabaw dla dzieci,

Pani Krystynie Mazgaj za pokaz gotowania tradycyjnych potraw na scenie amfiteatru podczas wydarzenia.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Pani Agnieszki Oczkowskiej za pomoc w organizacji wydarzenia kulturalnego „Ziemniaczysko pod Lipowcem”.

Podziękowania kierujemy do Jury konkursu pt. „Słodkie PrzySmaki z Chrzanolandii”: Panu Markowi Sowie – Marszałkowi Województwa Małopolskiego, Panu Radosławowi Warzesze  Wiceprezesowi LGD „Partnerstwo na Jurze”, Andrzejowi Mędrala z Cukierni „Melba”, Jackowi Zielińskiemu Członkowi Zespołu „Skaldów”, Pani Agnieszce Oczkowskiej – Kustosz  Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, za profesjonalizm przy dokonanej ocenie produktów.

Dodatkowo pragniemy podziękować za wypożyczenie sprzętu: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie Pani Barbarze Babijczuk, Dyrektorowi Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich Panu Zbigniewowi Mazurowi, Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Związku Zawodowego „Kontra” przy Tauron Wydobycie S.A. Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu Panu Mirosławowi Lipowskiemu i Krzysztofowi Kozik, Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Chrzanowie Panu Robertowi Gondzikowi, Dyrektorowi Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec Panu Markowi Grabskiemu, Panu Tomaszowi Siemek Burmistrzowi Gminy Alwernia.

Podziękowania kierujemy także za zabezpieczenie imprezy:

Panu Winicjuszowi Jarczyk Komendantowi Ochrony Przeciwpożarowej w Gminie Babice, Panu Markowi Urbańczyk Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej z Babic wraz z zastępem, Panu Andrzejowi Gołas Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej z Jankowic wraz z zastępem, Panu Michałowi Osadzińskiemu Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej z Mętkowa  wraz z zastępem, Panu Janowi Halbina Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej z Rozkochowa wraz z zastępem, Panu Ryszardowi Wosik Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej z Zagórze wraz z zastępem.

Komendantowi Powiatowemu Policji Panu Tomaszowi Zając za wzmożone patrole policji.

Panu Filipowi Kostrzewińskiemu Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzanowie za wypożyczenie karetki oraz ratownikom medycznym podczas niniejszej imprezy

Panu Mariuszowi Posmyk Prezesowi Agencji Ochrony P-W Jaguar za profesjonalne zabezpieczenie imprezy plenerowej.

Podziękowania kierujemy również do Wystawców za współpracę oraz zaangażowanie wniesione w przekazywanie i promowanie wartości tradycji. Dlatego też serdecznie dziękujemy:

Pani Agnieszce Orlickiej– biżuteria makramowa
Pan Tomaszowi Burakowskiemu „Mandelane” – zabawki sensoryczne
Pani Agacie Cybulskiej „Cleo-Mateo” – patchworki
Pani Nadii Siemek – biżuteria artystyczna
Pani Monice Dąbrowa -koronka kockowa
Pani Józefie hamulewicz – koronka klockowa
Członkiniom Koła Koronki Klockowej przy LGD
Pani Agnieszce Cywińskiej – ceramika
Pani Agnieszce Sobańskiej – rękodzieło z koralików
Pani Jolancie Fortuna – decoupage
Pani Annie Goss – biżuteria artystyczna
Pani Annie Wiatr Galeria sztuki i rękodzieła „ANVIA” – wyroby ceramiczne i drewniane
Pani Danucie Nowak – zabawki szydełkowe
Pani Halinie Duda „Zaginiona Wioska” z Dulowej
Pani Halinie Głownia – ozdoby z wikliny papierowej
Pani Grażynie Kucharczyk – biżuteria z ceramiki
Pani Joannie Ryszka – zabawki ręcznie szyte
Pani Aleksandrze Radoń – rękodzieło z drewna,  biżuteria
Panu Piotrowi Ożóg – zabawki pluszowe ręcznie szyte
Pani Jadwidze Bolek – zabawki z filcu
Pani Halinie Krzewskiej „Bio-Rytm”  – ceramika
Pani Jadwidze Duchnickiej – bibułkarstwo
Pani Katarzynie Bałłaban „Niesamowity Kuferek”
Pani Katarzynie Buglewicz „Sornowo” – zabawki ręcznie szyte
Pani Małgorzata Grygierczyk – decoupage
Pani Agnieszce Sobańskiej – rękodzieło z koralików
Pani Danucie Kucharczyk Stowarzyszenie Art Do Ka Artyści Doliny Karpia – biżuteria szydełkowa, koronka szydełkowa
Pani Magdalenie Pudełko „Bootiq” – biżuteria szydełkowa
Pani Grażynie Kucharczyk -biżuteria artystyczna
Pani Krystynie Żwawa – koronkarstwo
Panu Andrzejowi Żwawa – wikliniarstwo
Pani Agnieszce Pajdo – decoupage
Pani Racheli Kasperek „Czerwony Koralik” –  zabawki szyte ręcznie
Pani Władysławie Macuda „Wioska u Źródła” z Zagórza
Fundacji „Brata Alberta” w Chrzanowie Warsztaty Terapii Zajęciowej
Fundacji „Brata Alberta” w Libiążu Warsztaty Terapii Zajęciowej
Fundacji „Brata Alberta” w Trzebini Warsztaty Terapii Zajęciowej
Kołom Łowieckim z terenu powiatu chrzanowskiego – prezentację trofeów łowieckich
„Zaczarowanym Niteczkom” – szydełkowanie
Panu Grzegorzowi Romańczykowi  – wyroby ceramiczne
Panu Jackowi Skowrońskiemu – kowalstwo artystyczne
Panu Łukaszowi Mentel – zabawkarstwo, rzeźbiarstwo
Państwu Danucie i Stanisławowi Feluś – pszczelarstwo
Panu Jackowi Chrząścik – pszczelarstwo
Pani Jolancie Bebłot – zielarstwo
Pani Danucie Janickiej Piekarnia „Ba-ja” – tradycyjne wypieki
Pani Lucynie Szwajdych – koronka szydełkowa
Pani Magdalenie Bodnarowskiej-Albrych – koronka frywolitkowa
Pani Teresie Ciura – serwety szydełkowe
Pani Małgorzacie Fiba – szydełkowanie, bibułkarstwo
Panu Jerzemu Burek „Carbon Plast” – biżuteria
Pani Magdalenie Grabskiej Pracownia Rękodzieła „Apoteozaart” – hafciarstwo tasiemkowe
Pani Żanecie Michałuszek „Żan-Pier Ozdobne Pierniki Żanetty”
Panu Rudolfowi  Marciniak – rzeźbiarstwo
Pani Joannie Ryszka „Fabryka Małych Rzeczy” – zabawki ręcznie szyte
Panu Łukaszowi Mrówka „EkoMrówka” – artykuły dekoracyjne
Państwu Zofii i Edwardowi Góreckim, Krzysztof Górecki – rzeźbiarstwo, zabawkarstwo
Panu Piotrowi Mentel – sprzedaż produktów regionalnych
Panu Jarosławowi Samiątkowskiemu „Nagual” – sprzedaż pączków
Pani Aleksandrze Radoń „Kącik sztuki” – zabawki z drewna
Powiatowemu  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie – prezentacja oferty dydaktycznej
Pani Marii Węgrzyn Spółdzielni Ogrodniczej Grodzisko – sprzedaż owoców i soków
Panu Mikołajowi Mikołajczak Tłoczni Choczni – sprzedaż świeżych owoców i warzyw
Firmie „Agrosalon” – naturalne kosmetyki
Pani Lenie Nowak „Haftowała igła z nitką” – haft krzyżykowy, bizuteria artystyczna
Zagrodzie Opolskiej Sp. z o.o. – produkty z dziczyzny
„Naturhouse” z Chrzanowa – porady dietetyczne
Panu Sławomirowi Kobryn „Roszpunkowo” – zabawki szydełkowe
Panu Michałowi Rasmus „Vericone”– warsztaty projektowania i cięcia na szkle
Panu Sławomirowi Kobryn – zabawki szydełkowe
Libiąskiemu Centrum Kultury sekcja „Zaczarowane niteczki” – szydełkowanie, haftowanie
Pani Agnieszce Mendela „Wioska pod Skałą” z Bolęcina
Stowarzyszeniu Sympatyków i Przyjaciół Kwaczały
Panu Jerzemu Oczkowskiemu i Jerzemu Koszowskiemu „Powiatowa Rada Bartnicza” – pszczelarstwo
Państwu Ewie i Adamowi Warchoł – strefa relaksu
Pani Justynie Krok – wyroby zielarskie, ceramiczne
Pani Pauli Bujok – wyroby ręcznie szyte
Janinie Starzyckiej – sprzedaż kosmetyków ekologicznych
Panu Janowi Biedroń „Ewjanart” – biżuteria i drewniane wyroby artystyczne
Panu Marcinowi Kaszuba Wiceprezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwaczale za zaprezentowanie tradycji pożarniczych. 

Dodatkowo składamy podziękowania Panu Adamowi Norys właścicielowi firmy Usługowo – Transportowej za sprawną i rzetelną koordynację przewozu Pań z Kół Gospodyń Wiejskich artystów oraz sprzętu.

Dziękujemy za objęcie patronatem medialnym oraz pomoc w rozpowszechnianiu informacji o organizowanym przez nas wydarzeniu kulturalnym: „TVP Kraków”, „Radiu Kraków”, Tygodnikowi Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, „Gazecie Krakowskiej” oraz Wrota Małopolski, Polska niezwykła.pl, Etnosystem.pl, Gminie Alwernia, Gminie Babice, Gminie Chrzanów, Gminie Libiąż, Gminie Trzebinia i Trzebińskiemu Centrum Kultury.

Pragniemy także podziękować wszystkim Gościom, którzy uczestniczyli wraz z nami w tym wydarzeniu kulturalnym, które w znakomity sposób spaja naszą polską społeczność i ukazuje bogactwo dziedzictwa kulturowego powiatu chrzanowskiego. Serdecznie zapraszamy do podtrzymywania, kultywowania regionalnych tradycji oraz współpracy w promowaniu lokalnych przysmaków.

Jerzy Kasprzyk Prezes Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie.

 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?