Podsumowanie spotkania grupy roboczej ds. strategii Doliny Karpia na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Dnia 2 września 2015 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. strategii Doliny Karpia na lata 2014-2020, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańcy Doliny Karpia.

Spotkanie miało charakter narady obywatelskiej w zakresie określenia kierunków rozwoju Doliny Karpia pod kątem turystycznym.  Na spotkanie zaproszeni zostali eksperci:

– pani Barbara Kazior – Prezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych

– pani Renata Bukowska – Prezes Stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów

– pani Olga Gałek – Członek Zarządu Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych.

Podczas spotkania podjęto dyskusję na temat kontynuacji działań w zakresie wprowadzania marki lokalnej Doliny Karpia, rozwoju Ekomuzeum Doliny Karpia oraz utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego. Zaproszeni eksperci zaproponowali konkretne działania w każdym temacie, które będą możliwe do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej. Podczas spotkania zweryfikowano dotychczasowe prace na analizą SWOT oraz zapoczątkowano dyskusję na temat celów przyszłej strategii.

Prezentacje ekspertów:

Ekomuzeum Doliny Karpia

– Inkubator przetwórstwa lokalnego

Marka Lokalna Doliny Karpia

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?