Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”

Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”

Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”

13 grudnia 2014 r. w Zespole Szkół w Podolu- Górowej (Gmina Gródek nad Dunajcem) odbyło się spotkanie podsumowujące projekt „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków” dofinansowany z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnikami projektu realizowanego od września do grudnia 2014 roku przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” były dwuosobowe zespoły składające się z dziecka w wieku przedszkolnym i osoby dorosłej z gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana oraz Łososina Dolna. Celem tego przedsięwzięcia było wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności, które przyczynią się do bardziej aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim. W ramach projektu zorganizowano dwa moduły warsztatów „Edukacja społeczna” oraz „Edukacja obywatelska”, praktyki wolontariackie w każdej z gmin oraz wyjazdy studyjne do Krakowa i Warszawy. Na spotkanie podsumowujące zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy projektu, opiekunowie, przedstawiciele urzędów gmin, dyrektorzy przedszkoli oraz Zarząd Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”. Spotkanie rozpoczęło się warsztatami i zabawami przeprowadzonymi przez ŻyWą Pracownię z Krakowa. W trakcie warsztatów dzieci pod okiem instruktorów wykonały drewniane zabawki- smoki wawelskie wzorowane na tradycyjnych zabawkach zaprojektowanych w okresie międzywojennym przez artystkę Zofię Stryjeńską dla Warsztatów Krakowskich. Podczas muzyczno- ruchowej animacji uczestnicy poznali jedną z najstarszych technik tradycyjnego rzemiosła, jaką jest tkactwo, a następnie wykonali płonące ogniem języki smoków. Po zakończeniu smoczej przygody, każda z gmin przygotowała multimedialną prezentację podsumowującą działania wolontariackie podjęte w ramach projektu. Na zakończenie spotkania dzieciom i rodzicom zostały wręczone certyfikaty, a opiekunom gminnym podziękowania.

Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”
Podsumowanie projektu „Baju, baju o śliwkowym kraju, czyli edukacja społeczno- obywatelska przedszkolaków”

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?