Pierwsze spotkanie konsultacyjno – informacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 już za nami!

Zarząd LGD Dunajec-Biała uprzejmie informuje, że w dniu 12 sierpnia 2015 roku w gminie Pleśna odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjno – informacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z wykorzystaniem funduszy unijnych dostępnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie składało się z kilku części. Pierwsza część spotkania dotyczyła podsumowania dotychczasowej działalności LGD i realizowanego Programu PROW 2007-2013 oraz omówienia efektów wdrażania LSR Dunajec-Biała w latach 2007-2013. Część druga spotkania dotyczyła min. zasad aplikowania o środki unijne, obszarów wsparcia, sposobów udzielania pomocy finansowej w przyszłym okresie programowania tj. w latach 2014-2020. Część trzecia spotkania obejmowała konsultacje warsztatowe poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru działania LGD Dunajec-Biała, jak również z zakresu wyznaczania celów i kierunków, które zostaną zawarte w przygotowywanej nowej LSR na lata 2014-2020. W spotkaniu organizowanym przez LGD uczestniczyło blisko 50 osób.

Spotkanie poprowadził Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego (KIRR) który odpowiada za opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Gminie Wojnicz w dniu 21 sierpnia 2015 roku tj. piątek o godzinie 11:00 w Domu Grodzkim.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 – 15:45

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?