Piąte spotkanie konsultacyjno – informacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 już za nami!

W dniu 14 września 2015 roku w gminie Zakliczyn odbyło się ostatnie już – piąte – spotkanie konsultacyjno – informacyjne dotyczące opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała z wykorzystaniem funduszy unijnych dostępnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania została omówiona dotychczasowa działalność LGD wraz z podsumowaniem efektów wdrażania LSR LGD Dunajec-Biała w latach 2007-2013, a także, co ważniejsze, został nakreślony kierunek co do zasad aplikowania o środki unijne, obszarów wsparcia i sposobów udzielania pomocy finansowej w przyszłym okresie programowania tj. w latach 2014-2020.

W ramach spotkania konsultacyjno-informacyjnego dla uczestników zostały przeprowadzone również zajęcia warsztatowe poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru działania LGD Dunajec-Biała, jak również warsztaty z zakresu wyznaczania celów i kierunków, które zostaną zawarte w przygotowywanej nowej LSR na lata 2014-2020.

W spotkaniu organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Dunajec-Biała uczestniczyło blisko 20 osób.

Spotkanie poprowadził Karpacki Instytut Rozwoju Regionalnego (KIRR), który odpowiada za opracowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 – 15:45

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?