„Pamiętaj że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej świadomość tego, co robisz” – konferencja podsumowująca działalność LGD

22 czerwca 2015 roku odbyła się konferencja podsumowująca działalność LGD „KORONA SĄDECKA”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie stowarzyszenia, beneficjenci oraz podmioty, z którymi LGD współpracuje na co dzień. Konferencja była okazją do przedstawienia działań podejmowanych przez LGD w zakończonej perspektywie finansowej oraz dobrych praktyk – projektów zrealizowanych za pośrednictwem stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania zawsze stara się podkreślić, że istnieje dzięki i dla mieszkańców, stąd na zakończenie pewnego etapu działalności chciała wyróżnić najbardziej aktywne podmioty, wręczając im statuetkę Zasłużony dla obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”. Wybór nie był łatwy – nie sposób docenić wszystkich. Decydując o przyznaniu statuetki Zarząd Stowarzyszenia wziął pod uwagę dotychczasową współpracę oraz aktywność w pozyskiwaniu środków, będących w dyspozycji Lokalnej Grupy Działania. Niemniej jednak pragniemy podkreślić, że mamy świadomość faktu, iż wiele wartościowych inicjatyw odbywa się bez rozgłosu. Stąd w szczególności z tego miejsca chcemy podziękować bezimiennym społecznikom za wkład w rozwój naszego obszaru.Za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz za efektywne współdziałanie przy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KORONA SĄDECKA” statuetkę Zasłużony dla obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” otrzymali:Za troskę o rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD „KORONA SADECKA” poprzez krzewienie postaw przywiązania do lokalnej tradycji i kultury statuetkę przyznano Stowarzyszeniu „Mystkowianie”.Za aktywne włączenie się w osiągnięcie celów Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KORONA SĄDECKA” poprzez realizację projektów służących społeczności statuetkę otrzymała również Ochotnicza Straż Pożarna w Librantowej.Natomiast za troskę o rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD „KORONA SADECKA” poprzez wspieranie i promocję Kół Gospodyń Wiejskich statuetka powędrowała do Stowarzyszenia Turystyczna Wieś Retro.Ponadto podziękowania za wieloletnią współpracę oraz inicjowanie i wspólną realizację przedsięwzięć na rzecz obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” otrzymali członkowie Zarządu Stowarzyszenia: Pan Marcin Bulanda, Pan Wiesław Szczepanek, Pani Kinga Chrząstowska, Pani Małgorzata Świderska oraz Pan Józef Pyzik.Na konferencji podsumowującej działalność LGD nie mogło zabraknąć Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowały lokalne przysmaki do degustacji. Na zakończenie, tradycje i zwyczaje obszaru LGD poprzez śpiew i taniec zaprezentował Zespół Regionalny Skalnik. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za przybycie, wspólną dyskusję oraz chęć pracy na rzecz gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz ich mieszkańców. 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?