„Ośrodek wsparcia profesjonalizacji III sektora”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Opis projektu:

Ośrodek wsparcia profesjonalizacji III sektora to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla małopolskich organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich i w miejscowościach do 25 tys. Mieszk. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału ludzkiego jak i instytucjonalnego małopolskich organizacji.

Cel główny:

Wzmocnienie potencjału 20 małopolskich Organizacji Pozarządowych działających na obszarach wiejskich i lub miejscowościach poniżej 25000 mieszkańców

Cele szczegółowe:

  • Wzrost umiejętności w zakresie strategicznego planowania opartego o innowacyjne narzędzie pod nazwą Indywidualny Plan Rozwoju (IPR) przez przedstawicieli 20 organizacji objętych projektem.
  • Zmniejszenie deficytów kompetencyjnych w organizacji pozarządowych objętych projektem w newralgicznych obszarach zdiagnozowanych w ramach Indywidualnego Planu Rozwoju
  • Wzmocnienie potencjału ludzkiego u min. 20 małopolski NGOs działających na terenach wiejskich i małych miast
  • Wzrost świadomości przedstawicieli małopolskiego sektora pozarządowego oraz osób z nim związanych na temat profesjonalizacji organizacji pozarządowych między innymi poprzez prowadzenie modelu zarządzania przez różnorodność

RODO

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Małopolska Sieć LGD z siedzibą ul. Sądelska 55, 34-531 Murzasichle, e-mail: biuro@lgd.malopolska.pl, tel.:327242523.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji projektu pt. „Ośrodek wsparcia profesjonalizacji III sektora” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i podlega prawu do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać zgodę można poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres e-mail administratora.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), to jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom publicznym uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania dofinansowania na projekt, nadzoru, kontroli, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, w szczególności Narodowemu Instytutowi Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa oraz specjalistycznym podmiotom, realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyty na zlecenie tych podmiotów.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do umożliwienia uczestnictwa w projekcie.
Istnieje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia projektu, a także dalszy okres obowiązkowego archiwizowania dokumentacji projektowej zgodny z obowiązującymi przepisami,
Istnieje prawo do wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Kontakt:

Małopolska Sieć LGD e-mail: biuro@lgd.malopolska.pl, tel.:32 7242523

Adres: ul. Skalska 20, 32 – 340 Wolbrom.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA FIO 2018

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?