OFERUJEMY BEZPŁATNE STAŻE DLA PRACODAWCOW !!!

OFERUJEMY BEZPŁATNE STAŻE DLA PRACODAWCOW !!!Zapraszamy zainteresowanych pracodawców do organizacji stażu dla uczestników projektu pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudniania osób młodych”; realizowanego na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2, Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
I tura rozpoczęcia przyjmowania wniosków na staż planowana jest od: 06.06.2016r. do 24.06.2016 r.
Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem stażu powinien złożyć „Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”, w siedzibie LGD „KORONA SĄDECKA” ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec.
Kompletne wnioski pracodawców przyjmowane będą od 06.06.2015 r do 24.06.2016 r.
Informujemy jednocześnie, że w przypadku wpływu dużej ilości wniosków, termin przyjęcia ulegnie skróceniu.
Projekt pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudniania osób młodych” skierowany jest dla osób które spełniają łącznie następujące warunki, są to:osoby w wieku 15-29 lat;osoby bierne zawodowo;osoby nie kształcące się;osoby nie szkolące się;zamieszkujące na terenach gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów (gm. miejska) oraz Grybów (gm. wiejska).Dodatkowe punkty można uzyskać za spełnienie następujących kryteriów:orzeczenie o niepełnosprawności (1 pkt.);opieka nad osobą zależną lub dzieckiem do lat 7 (1 pkt.);posiadanie niskich kwalifikacji (1 pkt.);bez pracy powyżej 12 m-cy (1 pkt.).Dodatkowe informacje:LGD ”KORONA SĄDECKA”Siedziba i biuro:ul. Papieska 233-395 Chełmiectel. 18 414 56 55, 660 675 601 lub bezpłatna infolinia: 801 022 372email: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl  Wniosek o zawarcie umowy o zoorganizowanie strażuWniosek o zawarcie umowy o zoorganizowanie strażu – wersja edytowalna 

osoby w wieku 15-29 lat;

osoby bierne zawodowo;

osoby nie kształcące się;

osoby nie szkolące się;

zamieszkujące na terenach gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów (gm. miejska) oraz Grybów (gm. wiejska).

orzeczenie o niepełnosprawności (1 pkt.);

opieka nad osobą zależną lub dzieckiem do lat 7 (1 pkt.);

posiadanie niskich kwalifikacji (1 pkt.);

bez pracy powyżej 12 m-cy (1 pkt.).

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?