NOWY SKŁAD ZARZĄDU

W dniu 25 marzec 2015r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy odbyło się XVI Walne Zebranie Stowarzyszenia LGD „BRAMA BESKIDU”. Oprócz udzielenia absolutorium dla organów LGD: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady niezbędnym okazał się wybór nowego składu osobowego Zarządu, w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Jana Migacza – Prezesa Zarządu oraz Pana Krzysztofa Bodzionego – Członka Zarządu. Z uwagi na przystąpienie gminy Łącko do Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” zwiększono liczbę członków Zarządu do 7 osób.  Nowy skład Zarządu przedstawia się następująco:Wioletta Derymacka – Prezes ZarząduJan Kożuch – Wiceprezes ZarząduDariusz Kowalczyk – Członek Zarządu
Kazimierz  Gizicki – Członek Zarządu
Krzysztof   Mróz – Członek Zarządu
Paweł Dybiec – Członek ZarząduKazimierz Rusnarczyk – Członek Zarządu

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?