Nowy LEADER

W ramach konsultacji społecznych nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru siedmiu gmin w tym Krzeszowic, w środę 23.09 debatowali zebrani zainteresowani. Przypomnijmy, że w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 o środki unijne z programu Leader będziemy się ubiegać w Lokalnej Grupie Działania Nad Białą Przemszą. Aby LGD otrzymała dotację na kolejne lata musi opracować strategię, czyli plan działania, który określi, co dla nas, – jako lokalnej społeczności – jest najważniejsze i najbardziej potrzebne w tym okresie, co pozwoli nam żyć lepiej, rozwijać lokalna kulturę i pomagać tym, którzy w różnej formie potrzebują wsparcia. Jeśli czegoś nie zaplanujemy, trudno będzie to sfinansować ze środków Leader. Dlatego ważne jest by zebrać rzeczywiste plany i potrzeby mieszkańców na najbliższych lata i zastanowić się, które z tych planów można wpisać do strategii, by mogły uzyskać realną możliwość dofinansowania. Podczas spotkania z przedstawicielami LGD Nad Białą Przemszą zostały przedstawione po krótce założenia Leadera na nowy okres programowania i główne jego cele. W trakcie konsultacji poproszono uczestników o wypełnienie anonimowej ankiety wskazując w niej obszary tematyczne, na jakie szczególnie należy zwrócić uwagę przy budowaniu LSR. Prognozuje się, że pierwsze nabory na projekty pojawią się w wakacje 2016 roku. Dużą szansę na dofinansowanie mają przedsiębiorcy planujący rozpocząć działalność gospodarczą.   Na tworzenie nowych miejsc zatrudnienia będzie można uzyskać do 100 tys. złotych. W miejsce Małych Projektów pojawią się granty w wysokości do 50 tys. rozliczane bezpośrednio z biurem LGD a nie jak dotychczas z Urzędem Marszałkowskim. Z przedstawicielami LGD Nad Białą Przemszą spotkamy się na pewno jeszcze raz by po raz kolejny pokazać nasz punkt widzenia, szczególnie przy określaniu celów działania LGD. Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ankiety dla mieszkańców obszaru LGD dostępnej na stronie internetowej http://www.nadbialaprzemsza.org.pl po wejściu w baner Strategia na lata 2014-2020 i zgłaszanie swoich pomysłów na projekty.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?