Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków

Porządek obrad: I.  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Wybór Przewodniczącego Zebrania, III.  Wybór Sekretarza Zebrania, IV.  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. V.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania  Członków  z dnia 29 czerwca 2015 roku  /protokół wyłożony do wglądu
 w Biurze Stowarzyszenia/ VI. Wybór Komisji Skrutacyjnej VII. Podjęcie uchwał w sprawie: 1)      zmiany Statutu, 2)      przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania Członków, 3)      przyjęcia regulaminu Zarządu 4)      przyjęcia regulaminu Komisji Rewizyjnej 5)      przyjęcia regulaminu Rady Decyzyjnej 6)      odwołania Pełnomocnika 7)      ustalenia liczby członków Rady Decyzyjnej 8)      wyboru członków Rady Decyzyjnej 9)      przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” na lata 2015-2023 VIII.       Interpelacje, zapytania i wnioski Walnego. IX.             Zakończenie obrad Walnego.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?