Małopolska Regionalna Konferencja Rybacka Gospodarka – Strategia – Środowisko

W spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wzięli udział rybacy oraz przedstawiciele instytucji związanych z rybactwem z Województwa Małopolskiego oraz Województwa Śląskiego. Wśród zaproszonych gości byli reprezentanci: Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ARiMR, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Rolniczego, Polskiego Związku Wędkarskiego, lokalnych grup rybackich  w tym Stowarzyszenie Dolina Karpia, Stowarzyszenie LGR „Dorzecze Soły i Wieprzówki”, LGR „Żabi Kraj”, LGR Bielska Kraina), oraz przedstawiciele Gmin będących członkami lokalnych grup rybackich oraz hodowcy ryb.

Uczestnicy wysłuchali wykładów prowadzonych przez specjalistów z branży, wśród których znalazł się Pan prof. dr hab. Andrzej Pilarczyk z Zakładu Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu,  Pan dr hab. Robert Gwiazda– prof. Instytutu Ochrony Przyrody PAN Kraków, Pan dr Andrzej Lirski – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Pan dr Maciej Lesiak – specjalista w zakresie likwidacji konfliktów z dzikimi zwierzętami czy też Pan Marcin Frankowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rybołówstwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tematami wiodącymi konferencji były problemy dotyczące gospodarki rybackiej wraz z aspektami ochrony środowiska, które są nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności na stawach rybnych. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie szkód spowodowanych przez zwierzęta rybożerne, a także zapoznać się z sposobami minimalizowania ich negatywnego na prowadzoną gospodarkę.
Gospodarka rybacka i stawowe obszary Natura 2000 są ze sobą nierozerwalnie związane – podsumowała dyskusję Pani Bożena Kotońska –Regionalny Konserwator Przyrody.

Z dużym zainteresowaniem uczestników spotkały się tematy dotyczące ewentualnego rozwoju prowadzonej przez rybaków działalności dzięki możliwości otrzymania dofinansowania oraz rekompensat. Zgodnie z informacją Zastępcy Dyrektora Departamentu Rybołówstwa MRiRW, Pana Marcina Frankowskiego dostępna dla Małopolski kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju wyniesie 3 000 000 €. Pan Paweł Knapczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zwrócił uwagę, iż dotąd nie zostały upublicznione szczegółowe algorytmy dokonanych wyliczeń oraz dane źródłowe, na podstawie których ministerstwo dokonano podziału środków na strategie lokalne.

Dzięki prelegentom, którzy przedstawiali istotne dla rybaków zagadnienia z różnych punktów widzenia, sytuację akwakultury u rybactwa śródlądowego można było poznać nie tylko od strony naukowej oraz prawnej, lecz także, co dla rybaków jest niezwykle istotne – także od strony praktycznej  poprzez wyjazd studyjny do Ośrodka Hodowli Zarodkowej w Osieku.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?