Lokalne Strategie Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 wybrane

Lokalne Strategie Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 wybrane W dniu 18 kwietnia 2016 r. Komisja do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoœć zakończyła ocenę złożonych do końca grudnia 2015 roku lokalnych strategii rozwoju i dokonała ich wyboru.

W wyniku zakończonej oceny 32 lokalnych strategii rozwoju z terenu Województwa Małopolskiego do realizacji zostały wybrane wszystkie w tym Lokalna Strategii Rozwoju naszej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Strategie te mieszczš się w limicie œrodków (EFRROW i EFMR) dostępnych dla Województwa Małopolskiego.

Wartoœć dofinansowania ze œrodków EFMR dla naszego LGD zostanie zmniejszona o 10% w stosunku do pierwotnie wnioskowanej kwoty pomocy.

Wybranie naszej Lokalnej strategii rozwoju do realizacji to bardzo dobra wiadomoœć dla mieszkańców Gmin Ciężkowice, Pleœna, Wojnicz i Zakliczyn – gdyż œrodki dostępne w ramach programu LEADER pozwolš na realizację wielu projektów zgłaszanych przez mieszkańców, przedsiębiorców, stowarzyszenia czy lokalne samorzšdy.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?