LGD Gorce-Pieniny w nowym okresie programowania 2014- 2020

Stowarzyszenie  LGD „Gorce-Pieniny” w pod koniec lipca 2015r. złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie wniosek o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Celem wsparcia przygotowawczego jest realizacja Planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie wysokiej jakości Lokalnej Strategii Rozwoju na okres programowania PROW 2014-2020  obejmującej obszar gminy: Krościenko, Czorsztyn. Ochotnica Dolna oraz Miasto i Gminę Szczawnica.Obecnie stowarzyszenie jest na etapie  opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju która będzie stanowiła podstawę działania LGD w kolejnych latach. Dokument powstanie w oparciu o konsultacje społeczne, podczas których zostaną omówione w szczególności mocne i słabe strony obszaru,  szanse i zagrożenia oraz cele planowane do zawarcia w nowej LSR. Uczestnicy spotkań uzyskają również informacje o możliwościach wsparcia projektów ze środków przeznaczonych na realizacje Lokalnej strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. O kolejnych etapach prac nad dokumentem będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do kontaktu z biurem LGD, gdzie można zgłaszać swoje pomysły, opinie i uwagi.Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 730-1530   K.KubikLGD Gorce-Pieniny w nowym okresie programowania 2014- 2020

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?