Księga wizualizacji i logotypy


Księga wizualizacji i logotypy

Księga wizualizacji i logotypy

W związku z koniecznością wykonania informacyjnych obowiązków beneficjenta, które zostały wskazane w szczegółowych przepisach dotyczących działań informacyjnych i reklamowych (załącznik III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) NR 808/2014) opracowano dokument pn. ”Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020′, który zawiera informacje na temat podstawowych obowiązków beneficjenta w zakresie  informowania o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej, w tym z EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020).

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFRROW poprzez oznaczenie stosownymi logotypami (logo Unii Europejskiej, logo LEADER, logo PROW 2014-2020) oraz sloganem ”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Księga wizualizacji wraz z załącznikami oraz niezbędne logotypy znajdują się na stronie internetowej MRiRW pod linkiem: http://www.minrol.gov.pl

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?