Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku

Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku

Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku

Za nami pierwsze spotkania zaplanowane w ramach tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Śliwkowego Szlaku. W dniach 11-14 sierpnia 2015 r. we wszystkich gminach należących do Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” odbyły się spotkania konsultacyjne, których celem było przeprowadzenie analizy SWOT oraz zebranie pomysłów na kolejne lata funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku”. Wśród uczestników spotkań znaleźli się przedstawicieli sektora publicznego, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni liderzy oraz mieszkańcy. Uczestnicy spotkań pod okiem prowadzącej przeprowadzali analizę mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń w takich dziedzinach życia jak: gospodarka, środowisko, kultura i społeczeństwo. Dużą uwagę podczas spotkania poświęcono grupom defaworyzowanym społecznie oraz produktom lokalnym. Dzięki przeprowadzonej analizie wyznaczono główne kierunki rozwoju Śliwkowego Szlaku i zinwentaryzowano zasoby, jakimi dysponują mieszkańcy oraz potrzeby, na których skupimy się w przyszłym okresie funkcjonowania programów unijnych.

Mieszkańców, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów do biura Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”: tel. 14 68 44 549, biuro@nasliwkowymszlaku.pl

Jednocześnie zapraszamy do wypełniania ankiet i kart proponowanych projektów, które znajdują się na stronie internetowej: www.nasliwkowymszlaku.pl .

Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku
Konsultacje społeczne w gminach Śliwkowego Szlaku

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?