Konsultacje społeczne LSR 2014-2020

Szanowni Państwo,Przed nami nowy okres programowania. Rozpoczynamy więc prace związane
z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Chcemy, by była to nasza wspólna strategia. Stąd zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania „pomysłów na rozwój” gmin Chełmiec, Kamionka Wielka oraz Grybów (gmina wiejska oraz miejska). Leader to inicjatywa adresowana do wszystkich mieszkańców naszych gmin, stąd liczymy na Państwa zaangażowanie w wyznaczanie nowych kierunków rozwoju obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”.
Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji projektów do realizacji
w ramach nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Przy formułowaniu projektu należy uwzględnić fakt, że w ramach działania Leader wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu:
Tabela 1Ponadto premiowane będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka
z wymienionych kryteriów:Tabela 2Do pobrania: CZEKAMY NA PAŃSTWA PROPOZYCJE DO DNIA 31.03.2015 r. Wypełnione ankiety należy przesłać listownie na adres: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec bądź mailowo na adres: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl. Ponadto informujemy, że w biurze LGD powstał Lokalny Punkt Konsultacyjny, w którym w każdy czwartek w godz. 12.00 – 15.30, można zgłaszać swoje propozycje, uwagi, sugestie dotyczące przyszłej strategii rozwoju.Innowacyjne;Przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu;Generujące nowe miejsca pracy;Realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju);Ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy.PROPOZYCJA PROJEKTU DO REALIZACJI W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD „KORONA SĄDECKA” NA LATA 2014 – 2020.ANKIETA PROBLEMÓW I POTRZEB

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?