Konsultacje społeczne celów, wskaźników oraz przedsięwzięć LSR

Konsultacje społeczne celów, wskaźników oraz przedsięwzięć LSR

Konsultacje społeczne celów, wskaźników oraz przedsięwzięć LSR

Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” w ramach procesu przygotowywania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 w chwili obecnej prowadzi konsultacje społeczne dotyczące celów, przedsięwzięć oraz wskaźników LSR. Można zapoznać się z nimi w biurze Stowarzyszenia oraz w gminach za pośrednictwem członków Zespołu ds. Opracowania LSR. Prosimy o zgłaszanie swoich uwag i sugestii do celów, przedsięwzięć oraz wskaźników do biura Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, tel. 14 68 43 049, e-mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl lub do członków Zespołu ds. Opracowania LSR, którzy pełnią dyżur na terenie wszystkich gmin należących do obszaru Śliwkowego Szlaku.

Informacje dotyczące kontaktu z członkami Zespołu ds. Opracowania LSR


  • Konsultacje społeczne celów, wskaźników oraz przedsięwzięć LSR

Konsultacje społeczne celów, wskaźników oraz przedsięwzięć LSR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?