Konsultacje społecne dotyczące procesu ewaluacji i monitoringu LSR

  Słowniczek pojęć użytych w ankiecie
  Monitoring–  to identyfikacja nieprawidłowości, problemów oraz ich  szybkie  i efektowne  korygowanie w możliwie najbardziej prosty i efektywny sposób. Należy mieć na uwadze,                        że monitorowanie Lokalnej  Strategii Rozwoju to systematyczne i ciągłe zbieranie, analiza                        i wykorzystywanie informacji o przebiegu wdrażania programu na potrzeby jego zarządzania, oceny oraz podejmowania decyzji. Proces ten dostarcza niezbędnych informacji na temat postępów realizacji i efektywności wdrażania LSR.    Ewaluacja – to systematyczne badanie wcelu poprawy jakości, skuteczności i spójności realizacji Lokalnego Strategii Rozwoju kierując się wizją jaka przyświeca całemu programowi oraz mając na uwadze cele główne przypisane do konkretnych sfer funkcjonowania określonych w przedmiotowym dokumencie. Ankieta monitorująca

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?