Konsultacje projektu LSR

Konsultacje projektu LSR

Konsultacje projektu LSR

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” zaprasza do konsultacji projektu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) obszaru Lokalnej Grupy Działania „Na Śliwkowym Szlaku” na lata 2014-2020. Zachęcamy do zgłaszania swoich uwag do całości dokumentu (biuro Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”: tel. 14 68 44 549, e- mail: biuro@nasliwkowymszlaku.pl).

Projekt strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Śliwkowego Szlaku

Konsultacje projektu LSR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?