Konsultacje aktualizacji LSR – informacja o zmianach oraz spotkaniu konsultacyjnym

Zgodnie z wymaganiami stawianymi przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, związanymi z warunkowym przyjęciem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 przygotowanych przez wszystkie LGD z Małopolski, przedstawiamy zmiany w dokumentach regulujących działalność oraz funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”:

 1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016-2023
 2. Statut Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”
 3. Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”
 4. Regulamin Biura Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”
 5. Regulamin naboru pracowników Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”
 6. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD
 7. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 8. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 9. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD
 10. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 11. Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

Dokumenty do pobrania – Aktualizacja LSR

Wspomniane wyżej wytyczne ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dotyczą: wątpliwości interpretacyjnych w lokalnych kryteriach wyboru przez ekspertów; doprecyzowania zapisów wskazanych w procedurach i regulaminie biura LGD.  

Zmiany wprowadzone w: LSR, statucie, regulaminie Zarządu oraz regulaminie naboru pracowników są wymuszone korektą zapisów w kryteriach, procedurach oraz regulaminie biura.

Informujemy, że mogą Państwo wnieść uwagi do załączonych powyżej dokumentów do dnia 2 czerwca 2016 godz. 14.00 poprzez przesłanie e-maila na adres biuro@partnerstwonajurze.pl lub osobiście w biurze LGD.  

Ponadto zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne ws. aktualizacji LSR organizowane w dniu 3 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie LGD „Partnerstwo na Jurze” w Chrzanowie, przy ul. Focha 3, sala 205. Podczas spotkania będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat wniesionych uwag.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?