Konferencja podsumowująca efekty realizacji LSR

  Konferencja była skierowana w szczególności do mieszkańców, radnych samorządowych, członków Lokalnej Grupy Działania, wójtów, burmistrzów, sołtysów, lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców z obszaru Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA” tj. gminy Bochnia, Szczurowa, Drwinia, Rzezawa, Koszyce, gminy i miasta Nowe Brzesko oraz miasta i gminy Kazimierza Wielka. Konferencja podsumowująca efekty realizacji LSR W spotkaniu wzięło udział 50 osób, a konferencję prowadziła P. Teresa Sznajder – Prezes Zarzadu Nadwiślańskiej Grupy Działania "E.O.CENOMA". Podczas konferencji można było się dowiedzieć, jak powstało Stowarzyszenie, co było ideą, jak się rozwijało, oraz jakie projekty zostały zrealizowane przez samo biuro LGD w ramach działania aktywizacja społeczności lokalnej. Zostały zaprezentowane projekty które zostały zrealizowane przez beneficjentów, jak również w odpowiedzi na naszą prośbę, ojciec Eugeniusz Grzywacz opowiedział o swoich dwóch projektach zrealizowanych w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" – "małe projekty". Konferencja podsumowująca efekty realizacji LSR   Podczas konferencji można się było również dowiedzić jakie do tej pory obowiązywały zasady aplikowania o środki, oraz rozliczania projektów, jak również w związku z tym, że pracownicy biura przygotowali stoisko promocyjne, na którym prezentowano działalność LGD, każdy uczestnik konferencji, otrzymał pakiet materiałów promujących Nadwiślańską Grupę Działania „E.O.CENOMA", oraz PROW 2007-2013. Konferencja podsumowująca efekty realizacji LSR

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?