Kolejny Mały Projekt zrealizowany

W okresie od 25 lipca 2014 r. do 31 marca 2015 r. OSP Wrząsowice zrealizowała mały projekt pt. „Remont połączony z modernizacją podłogi w świetlicy wiejskiej we Wrząsowicach”.

Celem operacji jest poprawa jakości życia na obszarze LGD poprzez remont połączony z modernizacją podłogi w istniejącej świetlicy wiejskiej.

Wnioskowana kwota pomocy:  49 510,81 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu dokonano rozbiórki starej podłogi, ułożono podkład, izolacje drenaże oraz położono nowy parkiet i płytki. Zostały odświeżone również przyległe ściany. Dzięki realizacji operacji świetlica stała się jeszcze bardziej atrakcyjna w stosunku do innych obiektów znajdujących się w sąsiednich miejscowościach.

<<< powrót

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?