Kolejny Mały Projekt zrealizowany

W okresie od 23 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Stowarzyszenie Nasz Dom Nasze Wielkie Drogi zrealizowało mały projekt pt. „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Wielkich Drogach”.

Celem projektu jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez utworzenie placu zabaw w Wielkich Drogach.

Wnioskowana kwote dotacji: 25 927,28 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach realizacji projektu utworzono plac zabaw w miejscowości Wielki Drogi, w tym:

  1. Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw;
  • Zestaw zabawowy Przedszkole MINI,
  • Zjazd linowy,
  • Huśtawkę podwójną,
  • Sprężynowiec podwójny „Żabka”,
  • Drążki podwójne,
  • Piaskownicę sześciokątną,
  • Huśtawkę „Ważka”.
  1. Zakupiono trawę na teren placu zabaw oraz usługę zagospodarowania terenu.

Dzięki realizacji projektu poprawiła się jakość życia mieszkańców wsi Wielkie drogi oraz warunki sprzyjające rekreacji. Mieszkańcy uzyskali komfortowe i bezpieczne miejsce do spotkań  i do zabawy dla swoich dzieci. Plac zabaw cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców wsi Wielkie Drogi oraz okolicznych miejscowości. Utworzenie placu zabaw  umożliwiło dzieciom i ich rodzicom spędzanie czasu w sposób zdrowy, bezpieczny i kreatywny. Wspólna zabawa jest okazją do poznania się, zawarcia znajomości czy przyjaźni.

Plac zabaw jest czynny codziennie od świtu do zmierzchu, korzystanie z niego jest nieodpłatne.

<<< powrót

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?