Kolejny mały projekt został zrealizowany. Tym razem jest to projekt w ramach którego utworzono taras i zamontowano na nim teleskop w gospodarstwie agroturystycznym „Gajówka” w miejscowości Jamna

Kolejna Nasza Beneficjentka – Pani Eleonora Witkowska – otrzymała dofinansowanie! Wniosek pn. „Poprawa jakości usług turystycznych w miejscowości Jamna poprzez utworzenie tarasu w gospodarstwie agroturystycznym „Gajówka” oraz zamontowanie na nim teleskopu”, który realizowała, doczekał się pozytywnej oceny ze strony Urzędu Marszałkowskiego.

Wniosek miał na celu poprawę jakości usług turystycznych i uatrakcyjnienie miejscowości Jamna.

Założony cel zostanie zrealizowany poprzez utworzenie tarasu widokowego z gospodarstwie agroturystycznym „Gajówka” oraz zamontowanie na nim teleskopu. W ramach operacji zakupiono również komputer i drukarkę – do dyspozycji odwiedzających gospodarstwo agroturystyczne gości.

Realizowany projekt postał w ramach EFRROW – działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 – 15:45

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?