Kolejny mały projekt z środków LGD Dunajec-Biała został zrealizowany!

Tuż po Świętach Bożego Narodzenia w grudniu 2014 roku stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA zakończyła cykl szkoleń realizowany na przestrzeni miesięcy października, listopada i grudnia 2014 roku.

W tym czasie w ramach 24 spotkań w łącznym wymiarze 60 godzin przeprowadzone zostały szkolenia dla mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała tj. Gmin Ciężkowice, Pleśna, Wojnicz i Zakliczyn w zakresie w zakresie szycia i zdobienia haftem płaskim oraz w zakreie prowadzenia działalności gospodarczej, kreowania rynków zbytu i pozyskiwania klientów.

Szkolenia zostały przeprowadzone w ramach projektu pt: „Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podnoszących umiejętności i kwalifikacje mieszkanców LGD Dunajec – Biała w zakresie szycia i zdobienia haftem płaskim obrusów, serwet, stor, zasłon oraz w zakreie prowadzenia działalności gospodarczej, kreowania rynków zbytu i pozyskiwania klientów.” realizowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

Szkolenia były dedykowane dla młodzieży, osób dorosłych, rolników, lokalnych liderów sołeckich, działaczy KGW i wszystkich pozostałych mieszkańców Gmin członkowskich LGD Dunajec-Bała, którzy byli zainteresowani zdobyciem wiedzy na tematy objęte szkoleniem.

W trakcie realizacji projektu blisko 30 osób otrzymało wiedze na temat objęty programem szkolenia.

Całkowity koszt operacji wyniósł blisko 12 946,40 zł zaś kwota dotacji 9 488,00 zł.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel 14 665 37 37 w godz. 07:45 – 15:45

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?