Kampania informacyjna LSR 2016-2023

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.W ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Brama Beskidu przewiduje nabory w ramach następujących zakresów:1. Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości w tym np. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rozwój istniejących mikro i małych przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne zasoby/tradycje bądź związane z turystyką, rekreacją, gastronomią.2. Inwestycje w poprawę istniejącej i rozwój nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i/lub kulturalnej oraz zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej oraz ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.3. Projekty grantowe (małe projekty) – kultywowanie tradycji lokalnych, zachowanie tożsamości regionalnej, promocja, udostępnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru, oferta spędzania czasu wolnego, wspieranie inicjatyw oddolnych mieszkańców na rzecz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności. Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, zakresu wsparcia czy terminów naborów dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu mieszczącym się w Mostkach 86, na stronie: www.bramabeskidu.pl, a także w miarę możliwości na tablicach informacyjnych oraz w prasie lokalnej.
Zapraszamy na konsultacje i doradztwo.Pracownicy Stowarzyszenia Brama Beskidu udzielają bezpłatnego doradztwa potencjalnym beneficjentom w siedzibie biura od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15.00 oraz pod numerem telefonu 18 547 66 80.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?