Kampania informacyjna LSR 2016-2023

Stowarzyszenie LGD Brama Beskidu rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 w ramach działania LEADER objętego PROW 2014-2020. Strategia opracowana przez LGD Brama Beskidu została wybrana w kwietniu br. jako najlepsza w Małopolsce i będzie realizować operacje przyczyniające się do rozwoju gmin Łącko, Podegrodzie i Stary Sącz. Głównymi celami LSR na lata 2016-2023, opracowanymi przy udziale społeczności lokalnej są:1. Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca powiazanie społeczności lokalnej z obszarem.2. Wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Brama Beskidu.W ramach swojej strategii LGD Brama Beskidu przewiduje nabory wniosków z następujących zakresów:1. Zakładanie działalności gospodarczej (bezzwrotne dotacje) oraz rozwój mikro i małych przedsiębiorstw wykorzystujących lokalne zasoby/tradycje bądź związane z turystyką, rekreacją, gastronomią.2. Inwestycje w poprawę istniejącej i rozwój nowej ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i/lub kulturalnej oraz zwiększenie estetyki przestrzeni publicznej, ochrona i udostępnianie dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego obszaru.3. Projekty grantowe (małe projekty) – kultywowanie tradycji lokalnych, zachowanie tożsamości regionalnej, promocja, udostępnianie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru, oferta spędzania czasu wolnego, wspieranie inicjatyw oddolnych mieszkańców na rzecz aktywizacji i integracji lokalnej społeczności.O dofinansowanie mogą ubiegać się:mieszkańcy gmin Łącko, Podegrodzie i Stary Sącz.– przedsiębiorcy, JST, instytucje kultury, parafie, stowarzyszenia, grupy nieformalne – działające na terenie LGD Brama Beskidu.W związku z wdrażaniem LSR na lata 2016-2023 organizujemy dla beneficjentów spotkania konsultacyjno – informacyjne na temat głównych założeń LSR na lata 2016-2023, na które serdecznie zapraszamy w dniach:– 10.08.2016 – Gminna Biblioteka Publiczna w Podegrodziu, godz. 10:00– 11.08.2016 – Urząd Gminy w Łącku, godz. 10:00– 12.08.2016 – Urząd Miejski w Starym Sączu, godz. 10:00.Pierwsze nabory wniosków odbędą się na przełomie września/października 2016r.Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, zakresu wsparcia czy terminów naborów dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu mieszczącym się w Mostkach 86, na stronie: www.bramabeskidu.pl, portalu Facebook a także tablicach informacyjnych oraz w prasie lokalnej.Zapraszamy na bezpłatne konsultacje i doradztwo. Pracownicy Stowarzyszenia Brama Beskidu udzielają informacji potencalnym beneficjentom w siedzibie Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 oraz pod numerem telefonu 18 547 66 80.Kampania informacyjna LSR 2016-2023

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?