Jubileusz 10-lecia LGD i promocja "Dobrych Praktyk" w ramach osi LEADER

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy

ma zaszczyt zaprosić na Jubileusz 10-lecia działalności Lokalnej Grupy Działania,

któremu towarzyszyć będzie promocja „Dobrych Praktyk” w realizacji projektów w ramach Osi LEADER

Jubileusz odbędzie się 18 kwietnia 2015 r. godz. 14:00

Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy, sala konferencyjna, Ul. Zamkowa 2, Niedzica – Zamek


Szczegółowy program wydarzenia do pobrania poniżej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Organizacja wydarzenia promocyjnego współfinansowana jest w ramach środków EFRROW, działanie Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach osi LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW: MRiRW

Wydarzenie promocyjne związane z Jubileuszem 10-lecia LGD i promocją „Dobrych Praktyk” w realizacji projektów w ramach osi LEADER jest powiązane z warsztatami tematycznymi w ramach współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Spisza i Okolicy i Małopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania w projekcie „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

Załącznik Rozmiar
PROGRAM wydarzenia 18.04.2015.doc 131.5 KB

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?