Jak skomercjalizować lokalny produkt?

W projekcie, oprócz „Kwartetu” biorą udział następujące LGD: „Zielony Pierścień Tarnowa”, „Dolina Karpia”, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz oraz Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.
Pęczak, siuśpaj, kładzionka ziemniaczana
– Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2014 roku. Polega on na stworzeniu ścieżki wprowadzania na rynek produktów lokalnych poprzez zbudowanie modelu opartego na testowaniu podaży w zróżnicowanych parametrach rynku, co w efekcie ma również pobudzić do aktywności lokalną przedsiębiorczość – przybliża koncepcję projektu Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. 
Podczas pierwszych spotkań partnerów oraz zorganizowanego seminarium, w którym wzięli udział zaproszeni eksperci, przedsiębiorcy oraz praktycy, zaprezentowano produkty, które zostały wybrane do przeprowadzenia badania. Z naszego obszaru wybrano dwie potrawy – placek grzybowy i pęczak z grochem i skwarkami. Inne grupy zgłosiły także oryginalne produkty, takie jak: lipnicka lipina, razowiec i placek ze śliwkami („Na śliwkowym szlaku”), siuśpaj (kasza z „Zielonego Pierścienia Tarnowa”), zupa rybna, karp wędzony i kładzionka ziemniaczana („Dolina Karpia”), bynz i walcówka (z Olkusza) czy nalewka „Czar pustyni” („Nad Białą Przemszą”).
Smaczne i zdrowe
Produkty te są testowane przez partnerów, także wymiennie, podczas wielu imprez lokalnych, a opracowane wyniki testów zostaną udostępnione w formie raportu końcowego.
– W wyniku realizacji projektu powstanie model komercjalizacji produktu lokalnego, który będzie udostępniony wszystkim grupom biorącym udział w projekcie, w tym mieszkańcom obszarów partnerskich, pragnącym rozpocząć działalność w tym zakresie – mówi prezes Piotr Kania. – Może to być działalność gospodarcza, ale również inna forma rozwoju przedsiębiorczości – np. odpłatna działalność statutowa organizacji pozarządowych czy rozwój gospodarstwa rolnego. Niemniej istotne jest też, by mieszkańcom wpajać pewien sposób myślenia przedsiębiorczego – dodaje.
Zarówno własne potrawy, jak i produkty partnerów, pracownicy „Kwartetu” testowali już kilkakrotnie na swoim obszarze (gminy Brzesko, Borzęcin, Dębno i Radłów). Potrawy do degustacji przygotowali dla uczestników Uniwersytetu III Wieku w Brzesku i w czasie obchodów Dnia Kobiet w Okocimiu. Byli też na wigilii, przygotowanej przez Urząd Miejski w Radłowie, a także w Borzęcinie podczas warsztatów dla beneficjentów. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się również podobne testowania w szkołach, prowadzących klasy o profilu gastronomicznym i hotelarskim w Radłowie i Łysej Górze. Wszędzie uczestniczący w degustacji wypełniali przygotowane ankiety, w których wyrażali swoje opinie na temat danego produktu. Zdecydowana większość podkreślała nie tylko walory smakowe przygotowanych produktów, ale ich wartości zdrowotne…
Okazja do podsumowania
Spotkania związane z testowaniem potraw przedstawiciele „Kwartetu” wykorzystywali do zapoznania mieszkańców z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Była też okazja do zwrócenia uwagi beneficjentom, którzy przygotowywali rozliczenia swoich projektów, na poprawność wypełniania wniosków o płatność. W wielu przypadkach pomoc pracowników była wręcz nieoceniona.
Warto przypomnieć, że w zakończonym okresie programowania na lata 2007-2013 za pośrednictwem „Kwartetu” złożono blisko 300 wniosków. Najlepsze z nich wybrano do finansowania na łączną kwotę ponad 15 mln zł, a dotacja wyniosła ponad 12 mln zł. Pomoc przeznaczono dla beneficjentów, realizujących zadania w ramach czterech działań: „Odnowa i rozwój wsi” (ponad 9,3 mln zł), „Małe projekty” (prawie 4,1 mln zł), „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” (ponad 1,1 mln zł) oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” (niespełna 1 mln zł).
Dzięki tym projektom obszar LGD wzbogacił się o wiele istotnych szczególnie dla mniejszych miejscowości inwestycji – place zabaw dla dzieci, kompleksy sportowo-rekreacyjne, wyremontowano i urządzono obiekty użyteczności publicznej, odrestaurowano kościoły, kaplice, figury, cmentarze wojenne. Beneficjenci zorganizowali liczne imprezy patriotyczne, wydali kilkanaście publikacji książkowych, nakręcili filmy, nagrali płyty, wyposażyli izby pamięci. Przedsiębiorcy, tworząc lub powiększając własne firmy, tworzyli nowe miejsca pracy, a rolnicy poszerzając swoją działalność, zaopatrzyli się w specjalistyczne maszyny.
Lokalna Grupa Działania z Warysia należy do najwyżej ocenianych w kraju. Jako jedna z sześciu działających w Małopolsce została wybrana do realizacji dodatkowych zadań, na które beneficjenci przygotowali ponad 50 projektów, związanych z tworzonym „Szlakiem historii ludzi, miejsc i wydarzeń” oraz wpisujących się w system Guide 24/24, będący częścią innowacyjnego programu lokalnej edukacji historycznej. Kwota pomocy finansowej na te działania to prawie 4 mln zł…
Tymczasem zakończenie realizacji ostatniego już projektu współpracy, w którym uczestniczy „Kwartet na Przedgórzu”, nastąpi w maju. Wówczas zostaną przedstawione w końcowym raporcie wyniki prowadzonych badań, dostępne też będzie specjalne wydawnictwo poprojektowe.
PR

 Jak skomercjalizować lokalny produkt?   Jak skomercjalizować lokalny produkt?  

Jak skomercjalizować lokalny produkt?   Jak skomercjalizować lokalny produkt?  

Jak skomercjalizować lokalny produkt?   Jak skomercjalizować lokalny produkt?  

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?