Jak pomóc osobom wykluczonym i co zmienić w sferze kultury?

Zapraszamy na otwarte spotkania, które poświęcone będą problemom organizacji szeroko rozumianej pomocy społecznej oraz zaspokajania potrzeb mieszkańców w zakresie działalności kulturalnej. Odbędą się one już w najbliższy wtorek, 4 sierpnia w sali narad Urzędu Miejskiego w Brzesku o godz. 9.30 (przedstawiciele instytucji pomocy społecznej) i 13.00 (liderzy kultury).

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” przygotowuje dokument strategiczny – Lokalną Strategię Rozwoju, na podstawie której będziemy aplikować o środki na realizację zaplanowanych działań do roku 2020.

Po raz pierwszy w obszarze zainteresowań LGD znalazły się osoby wykluczone, dla których przygotujemy plan działań poprawiających ich sytuację życiową. Wybór takiej grupy powinien być szczególnie dobrze uzasadniony, a nasze działania mają po 5 latach przynieść wymierne efekty. Dlatego zwracamy się do wszystkich, którym nie jest obca ta problematyka z prośbą o podzielenie się swoimi uwagami i sugestiami, które pomogą nam w opisie grup defaworyzowanych na obszarze LGD. Liczymy na zgłaszanie pomysłów, których realizacja mogłaby poprawić sytuacje osób najbardziej potrzebujących. Spotkanie dotyczące tych spraw odbędzie się we wtorek, 4 sierpnia br. o godz. 9.30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku. Szczególnie liczymy na obecność przedstawicieli instytucji pomocy społecznej oraz osób zajmujących się organizowaniem tej pomocy.

Tego samego dnia i w tym samym miejscu, na spotkaniu o godz. 13.00 chcemy przeprowadzić „burzę mózgów” wśród liderów lokalnej kultury. Zapraszamy zarówno kadrę zarządzająca, jak i pracowników podmiotów funkcjonujących na obszarze naszej LGD, zajmujących się szeroko rozumianą działalnością kulturalną. Ale mile widziani będą także odbiorcy przedsięwzięć inicjowanych przez funkcjonujące na naszym obszarze instytucje kultury. Będziemy wdzięczni za przekazane sugestie, podpowiedzi i rady.

Zaplanujmy wspólnie działania dla naszej społeczności!

Jednocześnie z wszelkimi pomysłami zapraszamy do naszego Biura w Warysiu lub prosimy o kontakt telefoniczny: 14 684 66 66.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?