INFORMACJA

INFORMACJA
Gmina Jodłownik zrealizowała projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kostrzy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz wydanie broszury i ulotek informacyjnych promujących miejscowość tematyczną Kostrza Sadek magiczne miejsce pod „Zielonym Wielorybem”

 

INFORMACJA

 

Gmina Jodłownik zrealizowała projekt pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kostrzy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz wydanie broszury i ulotek informacyjnych promujących miejscowość tematyczną Kostrza Sadek magiczne miejsce pod „Zielonym Wielorybem”  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Małych Projektów” na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, lepszego i efektywniejszego wykorzystania dziedzictwa kulturowego poprzez remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budynku oraz rozwój turystyki na obszarze LSR poprzez wydanie broszury i ulotek informacyjnych  o regionie.

Całkowity koszt operacji wyniósł 52 688,59 zł

Kwota refundacji to 25 000,00 zł.

 

Kraina pod  Zielonym Wielorybem zaprasza do zapoznania się z oferta miejscowości tematycznej powstałej w Kostrzy i Sadku (do pobrania poniżej).

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?