FIO Małopolska Lokalnie – zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!


FIO Małopolska Lokalnie – zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!


Ruszył nabór projektów do konkursu „FIO Małopolska Lokalnie” w ramach którego organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą otrzymać od 2000 do 5.000 złotych
na lokalną inicjatywę lub rozwój organizacji.

Celem konkursu jest wspieranie ludzi i organizacji, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swoich wsi, miast, gmin, osiedli i społeczności je zamieszkujących.

O wsparcie inicjatyw mogą ubiegać się:

  • młode organizacje pozarządowe (tj. wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku, których budżet w 2014 roku nie przekracza 25 tys. zł),
  • grupy nieformalne (tj. nieposiadające osobowości prawnej, w których skład wchodzą trzy osoby, realizujące działania w sferze pożytku publicznego)
  • grupy samopomocowe (tj. grupy nieformalne, których działania skierowane są na pokonywanie problemów i zmianę warunków w których funkcjonują).

W ramach konkursu można składać projekty w jednej z dwóch kategorii:

  • inicjatywy lokalne – działania angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego
  • dotacje na rozwój organizacji – działania związane z przygotowaniem i realizacją zadań strategicznych i bieżącą działalnością organizacji, czyli dotacje min. na: adaptację lokalu, doposażenie sprzętowe, oprogramowanie itd.

Konkurs prowadzony jest równolegle w 4 subregionach. W celu wspierania inicjatyw oddolnych w województwie małopolskim operatorzy zapewniają pomoc w opracowaniu pomysłów na projekty i procesie składania wniosków.

Nabór projektów odbywa się poprzez generator i potrwa do 15 kwietnia 2015, do godz. 16.00. 

Aktualne informacje, regulamin konkursu, wzory dokumentów znajdują się na stronie: www.malopolskalokalnie.pl

oraz na facebooku: https://www.facebook.com/malopolskalokalnie


Projekt FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE
dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO Małopolska Lokalnie - zdobądź 5000 złotych na lokalną inicjatywę!

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?