Eurofundusze 2014-2020: prefinansowanie z PROW

Jednostka samorządu terytorialnego i lokalna grupa działania będzie mogła otrzymać z BGK pożyczkę na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektów z wybranych działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Instrument znany jest z ostatniego okresu 2007-2013. Resort rozwoju wsi przygotował projekt stosownego rozporządzenia.

Na co pożyczka
 
Działania w ramach których można liczyć na otrzymanie pożyczki, to: (a) transfer wiedzy i działalność informacyjna, (b) usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw, (c) podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, (d) współpraca, (e) wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER: pożyczki dla JST oraz pożyczki dla LGD.
 
Co po stronie pożyczkobiorcy
 
Pożyczkobiorca będzie musiał dołączyć do wniosku o pożyczkę umowę o przyznaniu pomocy. Samorząd weźmie na siebie koszt spłaty pożyczki oraz jej oprocentowania, które wyniesie – dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w danym kwartale kalendarzowym w wysokości 0,25 stopy rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych sprzedanych w ostatnim przetargu w miesiącu poprzedzającym ten kwartał. Prowizja wynosić ma 0,1 proc. kwoty pożyczki i płatna będzie w dniu przekazania pierwszej transzy. Spłata pożyczki będzie następować z dofinansowania jakie otrzymywać beneficjent z agencji płatniczej. Rozlicznie pożyczki musiała nastąpić w terminie 10 dni od dnia otrzymania środków.


Źródło: projekt z 23.04.2014 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/25231-eurofundusze-2014-2020-prefinansowanie-z-prow

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?