Dobranowice publikacja

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów został zrealizowany projekt pn. Dobranowice – moja mała ojczyzna – wydanie publikacji o wsi Dobranowice”. Publikacja została wydana przez sołtysa wsi Dobranowice – Pana Wiesława Malarczyka. Zawarta w publikacji historia wsi, dawne zwyczaje i tradycje, miejsca o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców oraz nazwiska osób zasłużonych tworzą nieocenione dziedzictwo Dobranowic. Kapliczki, miejsca sakralne, edukacja, kultura, folklor, tradycje i zwyczaje dotąd nie przez wszystkich znane poprzez wydaną książkę, mieszkańcom pomogą w odkryciu tożsamości lokalnej, a turystom i przyjezdnym pokażą wartość i atrakcyjność obszaru.Dobranowice publikacja

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Ewaluacja zewnętrzna małopolskich lokalnych strategii rozwoju” mająca na celu identyfikację i ocenę efektów realizacji lokalnych strategii rozwoju 2014-2020 w województwie małopolskim zakończoną opracowaniem narzędzia wspierającego zarządzanie strategiczne lokalnych grup działania poprzez przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w okresie maj-październik 2021 r., współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: opracowanie narzędzia dla 32 małopolskich lokalnych grup działania wspierającego zarządzanie strategiczne i prowadzenie polityki opartej na wiedzy, wykorzystującej doświadczenia z zakończonych interwencji.

Log in with your credentials

Forgot your details?