Diamentowy Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Sierszy

Jubileusz 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Sierszy stał się okazją do podsumowania dotychczasowej działalności oraz złożenia gratulacji i wyrazów uznania za trud włożony w krzewienie rodzimej kultury.

Zgromadzonych gości powitała, przewodnicząca KGW Pani Emilia Rozmus, która w swym wystąpieniu podziękowała Członkiniom za dotychczasową pracę i zaangażowanie w życie społeczne.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sierszy podczas swojej 60-letniego istnienia podejmowało wiele inicjatyw, mających na celu integrację środowiska wiejskiego, prowadzenie działalności edukacyjno – oświatowej, pielęgnowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów, a także pomoc rolnikom i osobom niepełnosprawnym.

We współpracy z LGD Koło Gospodyń Wiejskich Sierszy, bierze czynny udział w promocji obszarów wiejskich, dbając o przetrwanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego wsi. Podczas obecności w różnego rodzaju przedsięwzięciach, jarmarkach, pokazuje swój dorobek kulturalny, w pięknych strojach ludowych, co przyciąga uwagę odwiedzających.

Zaproszeni goście mogli zobaczyć prezentację multimedialną podsumowującą działalność KGW w Sierszy oraz wiązankę pieśni ludowych w wykonaniu Jubilatek.

Jubileusz 60 – lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Sierszy potwierdził, jak ważna jest tego typu działalność, jak na trwale wpisuje się w historię miejscowości.

LGD „Partnerstwo na Jurze” serdecznie gratuluje naszym drogim Jubilatkom tak pięknego Jubileuszu, życzymy samych sukcesów i zapału na kolejne lata działalności oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?