Cztery kolejne produkty z Gminy Łącko wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych

Cztery kolejne produkty z Gminy Łącko wpisane na Listę Produktów TradycyjnychW dniach 12 i 14 czerwca 2013 staraniem Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich, we współpracy z Panem Stefanem Kozikiem Sołtysem wsi Łazy Brzyńskie, a także Kołem Gospodyń Wiejskich „Nasza Ziemia Zagorzyn”, na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zostały wpisane cztery kolejne produkty z Gminy Łącko tj. żytko, placki z blachy, kapuśniorka z grzybami, nalewka łazowska – jałowcówka. Wyżej wymienione produkty, w dniu 19 grudnia 2012 były przedmiotem posiedzenia Rady ds. Produktów Tradycyjnych działającej przy Marszałku Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania jej członkowie pod przewodnictwem Wicemarszałka Wojciecha Kozaka oceniali wnioski o wpisanie kolejnych małopolskich produktów na Listę Produktów Tradycyjnych. Wszystkie prezentowane wnioski zostały ocenione przez członków Rady pozytywnie. Lista Produktów Tradycyjnych ma na celu identyfikację tradycyjnych produktów. Służy zbieraniu i rozpowszechnianiu informacji związanych z wytwarzaniem produktów tradycyjnych. Z wpisem produktu na Listę Produktów Tradycyjnych nie jest związana ochrona nazwy oraz kontrola zgodności produkcji z zadeklarowaną metodą wytwarzania, natomiast producenci produktów wpisanych na tą listę mogą ubiegać się o uzyskanie odstępstw od wymagań sanitarnych i weterynaryjnych, jeżeli konieczność taka wynika z tradycyjnej receptury. Stowarzyszenia Białych Górali i Lachów Sądeckich składa serdeczne podziękowania Panu Stefanowi Kozikowi, za zaangażowanie i pomoc w procesie rejestracji produktu tradycyjnego: nalewka łazowska – jałowcówka. Chcieliśmy również wyrazić naszą wdzięczność Członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich „Nasza Ziemia Zagorzyn” na czele z Panią Prezes Małgorzatą Król, za wkład pracy w przygotowaniu do  rejestracji produktów tradycyjnych: żytko, placki z blachy, kapuśniorka z grzybami.Rejestracja produktów była możliwa dzięki uzyskaniu przez Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich wsparcia finansowego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i realizacji projektu współpracy „Smak na Produkt”. Informację na temat projektu, a także informację o samych produktach można znaleźć na stronie internetowej www.smaknaprodukt.plCztery kolejne produkty z Gminy Łącko wpisane na Listę Produktów TradycyjnychCztery kolejne produkty z Gminy Łącko wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych
 
 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?