Bliżej mieszkańców – spotkania konsultacyjne w terenie

W związku ze zbliżającymi się naborami, mieszkańcy LG mieli możliwość przeanalizować pomysły wpływające na rozwój przedsiębiorczości oraz aktywizaję mieszkańców. Uczstnicy spotkania dowiadywali się również o możloiwości wsparcia finansowego planowanych przedsięwzięć. Najczęściej zadawane pytania przez bneficjentów dotyczyły wysokości kwot dofinansowania oraz jakie warunki muszą być spełnione aby starać się o pomoc w zakresie podejmowania działalności lub rozwijania istniejących już przedsiębiorstw. Pojawiło się również wielu przedstawicieli lokalnych samorządów oraz działaczy z Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubów Sportowych czy regionalnych stowarzyszeń zainteresowanych możliwością dofinansowania z wykorzystaniem tzw. "projektów grantowych".

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?