8 listopada Walne Zebranie Członków

Zgodnie z art. 18, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Zebranie odbędzie się we wtorek, 8 listopada 2016 roku o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w Domu Wiejskim w Warysiu (Waryś 327 A).
W związku z koniecznością podjęcia ważnych decyzji związanych z wdrażaniem LSR zwracamy się z prośbą o niezawodne uczestnictwo. Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Jednocześnie przypominamy o regulowaniu zaległych składek członkowskich. Za składkę opłaconą w terminie do 30 czerwca br. dziękujemy.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.
 5. Przyjęcie zmiany w lokalnych kryteriach wyboru operacji.
 6. Powołanie zespołu ewaluacyjnego LGD.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 8. Dokonanie zmian w organach Stowarzyszenia.
 9. Ustalenie wysokości składki członkowskiej na 2017 rok.
 10. Aktualizacja listy członków Stowarzyszenia.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?