22 grudnia – Nadzwyczjane Walne Zebranie Członków

Zgodnie z art. 18, pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu” zapraszamy do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Zebranie odbędzie się we wtorek, 22 grudnia 2015 roku, o godz. 16.00 (I termin) i o godz. 16.15 (II termin) w Domu Wiejskim w Warysiu (Waryś 327 A).
W związku z koniecznością podjęcia ważnych decyzji związanych m.in. przyjęciem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, obejmującej lata 2014-2020, zwracamy się z prośbą o niezawodne uczestnictwo. Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i udzielone osobie będącej członkiem Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”.      

DRUK PEŁNOMPOCNICTWA

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zebrania.
 5. Przyjecie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 6. Przyjęcie Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 8. Aktualizacja składu Rady Stowarzyszenia.
 9. Aktualizacja listy członków Stowarzyszenia.
 10. Przyjęcie LSR na lata 2014-2020.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty dotyczące przygotowanej Lokalnej Strategii Rozwoju znajdują się do wglądu w Biurze Stowarzyszenia.

 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?