12 maja podpisanie umowy

Na 12 maja br. wyznaczono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, natomiast 18 maja odbędzie się w Muzeum Okręgowym w Tarnowie uroczyste przekazanie umów.

Do realizacji LSR zostały wybrane wszystkie 32 małopolskie Lokalne Grupy Działania. „Kwartet na Przedgórzu” otrzyma na realizację swej strategii 1 831 500 EURO. Po podpisaniu Umowy LGD będą miały 30 dni na dokonanie w swoich strategiach niezbędnych zmian, wskazanych przez komisję oceniającą i UM. Zgodnie z § 10 us. 5 Regulaminu Konkursu LGD może w terminie 60 dni od zawarcia umowy przedłożyć LSR dostosowaną w szczególności w zakresie wskaźników realizacji LSR, planu działania i budżetu do otrzymanej kwoty środków.

Po spełnieniu wszelkich zaleceń i dokonaniu w LSR niezbędnych zmian LGD będzie ogłaszać wśród beneficjentów nabory.

 

Wyślij Wiadomość

Sending

kapital2 (Custom)flaga ue z lewej strony (Custom)

Portal opracowany w ramach projektu „Teraz czas na Małopolską Sieć LGD”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Projekt i wykonanie portalu OTELI

Log in with your credentials

Forgot your details?